MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ

PLAYING: 4 วิธีปลูกฝังลูกรักให้เป็นเด็กจิตใจดีและมีเมตตา

Add this post to favorites

4 วิธีปลูกฝังลูกรักให้เป็นเด็กจิตใจดีและมีเมตตา

การที่ลูกน้อยจะมีจิตใจดี รู้จักแบ่งปันมีน้ำใจต่อเพื่อนๆ และมีความเมตตา ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กผ่าน 4 วิธีปลูกฝังดังต่อไปนี้

1นาที อ่าน

หัวอกของคนเป็นแม่ ย่อมอยากเห็นลูกน้อยเติบโตไปเป็นคนที่ดี มีจิตใจดี รู้จักแบ่งปันมีน้ำใจต่อเพื่อนๆ และมีความเมตตาอยู่ในตัว โดยคุณสมบัติเหล่านี้ต้องเริ่มปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเล็กผ่านการกระทำต่างๆ ที่ต้องทำให้ลูกเห็นเป็นประจำ ผ่าน 4 วิธีปลูกฝังดังต่อไปนี้ค่ะ

 

เด็กจะมีจิตใจดี

 

1. เด็กจะมีจิตใจดี เมื่อมีพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

หากลูกน้อยได้อยู่ในแวดวงที่มีคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติมิตรผู้ใหญ่ที่คอยให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกรู้สึกมีที่พึ่งที่อบอุ่น และให้ความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมีความอบอุ่นในหัวใจ ลูกน้อยก็พร้อมจะทำสิ่งดีๆ แบ่งปันมีน้ำใจ เผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างจนเป็นนิสัยไปโดยปริยาย

 

อยากให้ลูกแบ่งปันมีน้ำใจ

 

2. อยากให้ลูกแบ่งปันมีน้ำใจ … อย่าตามใจลูกทุกเรื่อง

 

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเอง แม้ลูกจะยังเป็นเด็ก แต่ก็ไม่ควรตามใจลูกทุกเรื่อง เรื่องที่ไม่ควรได้ ไม่ควรทำ ต้องอธิบายให้ลูกฟัง สอนให้เข้าใจ การที่ลูกน้อยควบคุมความต้องการของตนเอง จะทำให้ลูกรู้ว่า สิ่งไหนที่ทำแล้วจะทำให้คนอื่นเดือนร้อน ลูกก็จะไม่ทำ ซึ่งนี่คือการแบ่งปันมีน้ำใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราที่แท้จริง

 

ชี้นำให้ลูกเข้าใจ

 

3. ชี้นำให้ลูกเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

 

เมื่อลูกเศร้า หรือเสียใจ อย่าบอกลูกว่า “อย่าเสียใจ” เพราะจะทำให้ลูกไม่ยอมรับว่าเขาเสียใจอยู่ คุณพ่อคุณแม่ลองสะท้อนความรู้สึกของลูกเป็นคำพูด เช่น “ลูกคงโกรธ เพราะเพื่อนมาแหย่ลูก” เท่านี้ลูกน้อยก็จะเข้าใจความรู้สึกตัวเองที่เป็นอยู่ ว่า “ใช่แล้ว ตอนนี้เรากำลังโกรธนะ” และรู้สึกได้รับความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งลูกน้อยจะค่อยๆซึมซับ จนสามารถเข้าใจความรู้สึก และเห็นใจคนอื่นเป็น

 

พ่อแม่คือตัวอย่างในการเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาที่ดีที่สุด

 

4. พ่อแม่คือตัวอย่างในการเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาที่ดีที่สุด

 

คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ในการแสดงความเมตตาเห็นใจต่อคนอื่น เพราะลูกจะเรียนรู้ผ่านการกระทำ มากกว่าคำพูดลอยๆกรอกหูว่า “หนูต้องเป็นเด็กดี” “หนูต้องไม่รังแกเพื่อน” ซึ่งถ้าลูกเห็นพ่อแม่ตีกัน ไม่ถนอมน้ำใจกัน เด็กก็จะไม่เรียนรู้ และไม่เข้าใจ

มากกว่าการอบรมสั่งสอนผ่านคำพูด คือการปลูกฝังให้ลูกรักเห็น และทำเป็นตัวอย่างประจำ ซึ่งการเป็นคนที่มีจิตใจดี มีเมตตา และรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆ เป็นการพัฒนา SQ หรือความฉลาดเข้าสังคมให้กับลูกน้อยนั่นเองคะ