MyFeed Personalized Content
คำนวณวันคลอด

คำนวณวันครบกำหนดคลอด และอายุการตั้งครรภ์

ให้คุณแม่เตรียมความพร้อมต้อนรับวันที่ลูกน้อยลืมตาดูโลก

วันกำหนดคลอดของคุณแม่ เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมจากคุณหมอ เพื่อความแม่นยำและเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยในครรภ์และตัวคุณแม่นะคะ

วันแรกของประจำเดือนรอบล่าสุด

User will most likely use this feature mainly on mobile. Therefore touch events and date picker etc.