Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

นมกล่องคาร์เนชัน สมาร์ทโก ยูเอชที

สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
ลูกศรก่อนหน้า ลูกศรถัดไป

นมคาร์เนชัน สมาร์ทโก ยูเอชที

ราคาโดนใจแม่ ประโยชน์ถูกใจลูก

 • แคลเซียมสูง
 • โอเมก้า 3 , 6 , 9 (โอเมก้า 3 : 93 มก.) ,
  (โอเมก้า 6 : 557 มก.) ,
  (โอเมก้า 9 : 1,393 มก.) ต่อ 180 มล.
 • พร้อมคุณค่าจากวิตามิน และเกลือแร่
 • ขนาด 180 มิลลิลิตร รสจืด
 • สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

ฆอ. 845/2563

โล่ห์นมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ทำไมต้องเลือก นมคาร์เนชัน ยูเอชที

สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน

แคลเซียมมีส่วนช่วยใน
กระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็ํงแรง

โอเมก้า 3 93 มิลลิกรัม
โอเมก้า 6 557 มิลลิกรัม
โอเมก้า 9 1,393 มิลลิกรัม

ราคาคุ้มค่า แค่กล่องละ 10 บาท​

LGG ในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
วิตามินดี มีส่วนช่วยใน
การดูดซึมตามปกติของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส
...
วิตามินบี1
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติ
ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
วิตามินซี
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติ
ของระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน
...
วิตามินอี
มีส่วนช่วยใน
กระบวนการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ
...
กรดโฟลิค
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน
ได้รับการรับรอง "สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ" จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ การันตีว่า ผลิตภัณฑ์นมนี้มีคุณค่า ทางโภชนาการที่เหมาะสม ลด “หวาน มัน เค็ม” ได้รับการรับรอง "สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ" จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ การันตีว่าผลิตภัณฑ์นมนี้มี คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ลด “หวาน มัน เค็ม”

ฆอ. 845/2563

เคล็ดลับดูแลลูกน้อยวัยเตาะแตะ

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง และวิธี
                            ทำให้ลูกสูงได้เต็มที่

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง
และวิธี ทำให้ลูกสูงได้เต็มที่

เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ คนอยากให้ลูกสูงสมวัย มาทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง และวิธีทำ ให้ลูกสูงได้เต็มที่เพื่อสร้างเสริม ความสูงให้ลูกอย่างถูกวิธีกัน

พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
                            ของเด็กวัยเตาะแตะ

พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง ของเด็กวัยเตาะแตะ

ควรส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย และสมองของลูกตั้งแต่อายุน้อยๆ เช่น การให้ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกาย และการอ่านหนังสือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
                            ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

เด็กในช่วงวัยนี้เป็นโอกาสทองสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา ทักษะการเคลื่อนไหว และเรียนรู้โลก ที่สดใสรอบๆ ตัวลูกน้อย