Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

คาร์เนชันสูตร 1 พลัส

สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
ลูกศรก่อนหน้า ลูกศรถัดไป

นมผงคาร์เนชัน สูตร 1+

ประโยชน์แยะ ประหยัดเยอะ

ผลิตภัณฑ์นมผงสูตรผสมใยอาหาร
ตราคาร์เนชันสูตร 1+

 • แคลเซียมสูง
 • มีดีเอชเอ (5 มก.) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • โอเมก้า 3 , 6 , 9 (โอเมก้า 3 : 115 มก.) ,
  (โอเมก้า 6 : 972 มก.) ,
  (โอเมก้า 9 : 1,804 มก.) และ ทอรีน (12 มก.) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ
 • ประหยัด ราคาคุ้มค่า
 • สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

มี 3 รสชาติ

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
รสจืด

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
กลิ่นวานิลลา

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
รสน้ำผึ้ง

ได้รับการรับรองสัญลักษณ์
“ทางเลือกสุขภาพ”

ไม่เติมน้ำตาลทราย รสหวาน มาจากน้ำตาลในนม

ไม่เติมน้ำตาลทราย รสหวาน มาจากน้ำตาลในนม และน้ำผึ้ง

เพื่อให้ทุกการเติบโต ของลูกน้อยมีความหมาย

สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน

เคล็ดลับดูแลลูกน้อยวัยเตาะแตะ

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง และวิธี
                            ทำให้ลูกสูงได้เต็มที่

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง
และวิธี ทำให้ลูกสูงได้เต็มที่

เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ คนอยากให้ลูกสูงสมวัย มาทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง และวิธีทำ ให้ลูกสูงได้เต็มที่เพื่อสร้างเสริม ความสูงให้ลูกอย่างถูกวิธีกัน

พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
                            ของเด็กวัยเตาะแตะ

พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
ของเด็กวัยเตาะแตะ

ควรส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย และสมองของลูกตั้งแต่อายุน้อยๆ เช่น การให้ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกาย และการอ่านหนังสือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
                            ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

เด็กในช่วงวัยนี้เป็นโอกาสทองสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา ทักษะการเคลื่อนไหว และเรียนรู้โลก ที่สดใสรอบๆ ตัวลูกน้อย