MyFeed Personalized Content
แนะนำเคล็ดลับดูแลครรภ์ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มือใหม่
บทความ
Add this post to favorites

การตั้งครรภ์แฝด

คุณแม่ “ตั้งครรภ์แฝด” มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อน คิดเป็น 90 % ของการตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน การดูเเลท้องเเฝดมีรายละเอียดที่คุณเเม่ควรรู้ดังนี้

1นาที อ่าน มี.ค. 2, 2018

การเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์แฝด

 

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณตั้งครรภ์แฝด
วิธีเดียวที่สามารถยืนยันการตั้งครรภ์แฝดได้คือ การได้ยินเสียงเต้นของหัวใจมากกว่า 1 เสียง คุณแม่จะสามารถพบการตั้งครรภ์แฝดได้จากการตรวจอัลตร้าซาวด์ท้องในช่วงเดือนที่ 3 หรือโดยการอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอดอย่างเร็วที่สุดในช่วงอายุครรภ์ 6 สัปดาห์ การตรวจด้วยวิธีอื่นๆ ก็สามารถระบุผลการตั้งครรภ์แฝดได้ เช่น การตรวจนับการเต้นของหัวใจด้วยคลื่นเสียงดอพเลอร์ การตรวจวัดระดับฮอร์โมน hCG ที่เพิ่มขึ้น การตรวจหาสารแอลฟา ฟีโตโปรตีน (Alpha fetoproteine--AFP test) การตรวจพบขนาดครรภ์ที่มากกว่าอายุครรภ์

 

การตั้งครรภ์แฝด

 

ผลของการตั้งครรภ์แฝด

 

การตั้งครรภ์แฝด

 

กำหนดคลอดจะเร็วกว่าครรภ์ปกติ ทารกแฝดมักคลอดก่อนกำหนด เนื่องด้วยน้ำหนักรวมของทารกที่มากจะเป็นตัวเร่งการคลอดให้เร็วขึ้น ส่วนใหญ่คุณแม่ครรภ์แฝดจะคลอดประมาณอายุครรภ์ 38 สัปดาห์ ในขณะที่ครรภ์เดี่ยวอาจคลอดเมื่ออายุ 40 สัปดาห์

 

ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์แฝด

 

คุณแม่ควรทราบถึงภาวะสุขภาพครรภ์ของตัวเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและทารก การตั้งครรภ์แฝดจัดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงคือ
• ทารกมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนด ทารกอาจคลอดก่อนในขณะที่ยังโตไม่เต็มที่ ซึ่งทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักอ่อนแอกว่าทารกปกติ แต่ด้วยความก้าวหน้าของการแพทย์ในปัจจุบัน สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้ทารกเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีและมีโอกาสรอดชีวิตสูง
• คุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มากกว่า รู้สึกเหนื่อยและไม่สบายตัวมากกว่า คุณจึงควรต้องเตรียมใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมร่างกายให้แข็งแรงมากๆ
• คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดอาจเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพบางอย่าง คุณแม่จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน และเพื่อความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้

 

การตั้งครรภ์แฝด

 

การเข้าร่วมกลุ่มคุณแม่ลูกแฝด

 

การเป็นคุณแม่ลูกแฝดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ การพูดคุยกับคุณแม่คนอื่นๆ สามารถช่วยคุณได้ คุณแม่เหล่านี้จะเข้าใจในความท้าทายต่างๆ ของการตั้งครรภ์แฝด และสามารถให้คำแนะนำที่ดีในการดูแลลูกแฝดหลังคลอด คุณแม่จึงควรเข้าร่วมกลุ่มคุณแม่ลูกแฝดตามกลุ่มออนไลน์ต่างๆ

 

เคล็ดลับ
• สิ่งแรกที่สำคัญคือ คุณไม่ควรกังวลถึงสิ่งที่ “อาจ” เกิดขึ้น พยายามปรึกษาแพทย์หากคุณมีเรื่องที่ทำให้เป็นกังวล เตรียมพร้อม หาข้อมูลสำหรับการเป็นคุณแม่ลูกแฝดล่วงหน้า
• พยายามเข้ารับการตรวจครรภ์ให้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง การตรวจเหล่านี้จะช่วยบอกได้ว่าคุณแม่และลูกน้อยเสี่ยงต่อความผิดปกติใดๆ หรือไม่
• พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการติดตามสุขภาพครรภ์อย่างใกล้ชิด ไม่ควรผิดนัดการตรวจครรภ์เด็ดขาด
• กินอาหารอย่างสมดุล เน้นโปรตีน โฟลิก แคลเซียม เหล็ก ไอโอดีน และกรดไขมันที่จำเป็น
• ออกกำลังกายแต่พอดี อย่าให้ขนาดของครรภ์มาเป็นอุปสรรคในการเดินและการออกกำลังกายตามปกติ ซึ่งการวางแผนออกกำลังกายใดๆ คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ
• ทำใจให้สบายและมีความสุขให้มากที่สุด ดูแลรักษาพลังงานของร่างกายให้เพียงพอ เพราะทารก ต้องการพลังงานจากคุณแม่เป็นอย่างมาก