MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ

PLAYING: สอนลูกให้ยอมรับความแตกต่าง

Add this post to favorites

สอนลูกให้ยอมรับความแตกต่าง

เด็กจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราควรปลูกฝังลูกให้ยอมรับความแตกต่าง เพราะมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมของแต่ละครอบครัว

1นาที อ่าน

สอนลูกให้ยอมรับความแตกต่าง

การสอนให้ลูกยอมรับความแตกต่างในตัวบุคคลของคนในสังคมนั้นสำคัญมาก การที่เด็กจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ควรปลูกฝังลูก คือ การยอมรับความแตกต่างนั่นเอง เพราะมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมของแต่ละครอบครัวเองก็ตาม หากเด็กเข้าใจในส่วนนี้แล้วล่ะก็ เขาก็จะปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้โดยง่าย
 

หลักการง่ายๆ ที่คุณแม่พึงระลึกไว้เสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ


1. พูดคุยกับลูกเรื่องความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือความคิดเห็น สอนให้ลูกเปิดใจให้กว้างยอมรับความแตกต่าง
2. สร้างโอกาสให้ลูกได้อยู่กับคนอื่นบ้าง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และยอมรับในเรื่องนี้
3. ถ้าลูกโดนรังแกเพราะความแตกต่าง เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อน อยู่ข้างๆ ลูกไว้นะคะ ให้กำลังใจเขา และสอนให้ลูกเข้าใจว่าเพื่อนของเราอาจคิดไม่เหมือนเราทุกเรื่อง แต่เราก็คบกับเขาต่อไปได้
4. ทำความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม เช่น บางกลุ่มเด่นเรื่องสีผิว บางกลุ่มเด่นเรื่องเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ให้เด็กมองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาด แต่เป็นเพียงอีกหนึ่งความแตกต่างในสังคม และพวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

คุณแม่มีส่วนร่วมอย่างมากนะคะในการปลูกฝังค่านิยมและภูมิคุ้มกันด้านความคิดให้แก่ลูกน้อย เด็กจะเติบโตขึ้นมา และอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั้นพื้นฐานที่สำคัญก็คือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ