MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ
Add this post to favorites

ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี (EQ) ของลูกน้อย

ขณะที่คุณตั้งใจจะผลักดันให้ลูกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี อาจทำให้คุณละเลยพัฒนาการอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ของลูกน้อย

1นาที อ่าน มิ.ย. 11, 2018

เพราะคุณพ่อ-คุณแม่ต่างก็อยากให้ลูกน้อยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แต่การที่ลูกจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม ต้องอาศัยความมั่งมุ่นทุ่มเทของคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันคุณก็ควรให้ความสำคัญเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของลูกน้อย

 

ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี (EQ) ของลูกน้อย

 

เด็กที่อารมณ์ดี มีความสุข ย่อมมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าเด็กที่มักเอาแต่ร้องไห้ มีความโกรธ หรือมีภาวะร้องอาละวาด และนี่คือเหตุผลที่คุณพ่อ-คุณแม่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งความสามารถในการควบคุมและจัดการอารมณ์รู้จักกันในชื่อ EQ (Emotional Intelligence Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ หัวใจสำคัญของการมี EQ ที่ดี คือการตระหนักรู้ และการยอมรับอารมณ์ของตัวเอง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะส่งเสริมพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ดี

ความฉลาดทางอารมณ์ของลูกมักเริ่มจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคุณแม่ ลูกจำเป็นต้องพัฒนาความเชื่อใจ และความมั่นคงปลอดภัยที่มีต่อคุณแม่ และสามารถเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้คุณแม่รับรู้ วิธีที่คุณแม่สามารถช่วยได้คือ การอยู่กับลูกในยามที่เขาต้องการ เช่น เมื่อลูกมีวันที่เลวร้ายหรือมีการร้องอาละวาด เมื่อคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกน้อย คุณจะสามารถสอนให้เขารู้จักอารมณ์ของตัวเองได้ดี ลูกควรเข้าใจว่าทุกคนมีความรู้สึกของตัวเองเช่นกัน และต้องสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้ การทำความเข้าใจอารมณ์ต่างๆ ร่วมกับลูกน้อย และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะสอนให้ลูกรู้ว่าอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ไม่ควรถูกเพิกเฉย หรือเก็บกดเอาไว้ เพราะการละเลยความรู้สึก หรืออารมณ์ต่างๆอาจทำให้เกิดผลเสียต่อลูกน้อยได้

 

ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี (EQ) ของลูกน้อย

 

แน่นอนว่า การสอนให้ลูกน้อยยอมรับในตัวเอง ควรเริ่มจากการที่คุณพ่อ-คุณแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น และยอมรับนิสัยใจคอของลูกน้อย มนุษย์แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน เด็กบางคนขี้อาย บางคนมีความกระฉับกระเฉง บางคนมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัว การบังคับให้ลูกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้เกิดผลในทางตรงข้าม และคุณก็คงไม่อยากให้ลูกน้อยใช้อารมณ์อยู่เหนือการควบคุม สำคัญที่สุดควรช่วยลูกเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ และรู้จักควบคุมความโกรธในทางสร้างสรรค์ เมื่อคุณพ่อ-คุณแม่มีความสงบ คุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้ลูกเป็นอย่างดี

การพยายามเลี้ยงลูกในเชิงบวก ลูกน้อยต้องการการสนับสนุนจากคุณแม่ เพราะคุณแม่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขา และเป็นตัวอย่างให้เขาทำตาม กล่าวได้ว่า คุณแม่ต้องรู้จักหาวิธีผ่อนคลายให้ตัวเองด้วย ลองหางานอดิเรกทำหรือออกไปสนุกนอกบ้านบ้าง การเลี้ยงลูกเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สำคัญในชีวิต