MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ

PLAYING: ความแตกต่างของ นมผงเด็ก แต่ละสูตรต่างกันอย่างไร

Add this post to favorites

ความแตกต่างของ นมผงเด็ก แต่ละสูตรต่างกันอย่างไร

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี แบ่งออกเป็น 3สูตร ซึ่งแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสารอาหารและโภชนาการตามช่วงวัยที่จำเป็นต่อพัฒนาการของลูก

1นาที อ่าน

ความแตกต่างของนมผงเด็กแต่ละสูตร

 

อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทราบกันว่า นมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยตั้งแต่วัยแรกเกิด เพราะนมแม่นั้นมีประโยชน์มากมายด้านโภชนาการ มีสารอาหารครบถ้วน และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ เพื่อลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง คุณแม่ควรให้ลูกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน หรือให้ลูกได้กินนมแม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

แต่หากคุณแม่มีความจำเป็นไม่สามารถให้นมแม่กับลูกได้ และต้องมองหานมสูตร 3ที่เหมาะตามช่วงวัยของลูก ปัจจุบันมีนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กมากมายหลายสูตรที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับเด็กแต่ละกลุ่ม ซึ่งคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอในด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยของลูกได้

 

ความแตกต่างของนมผงเด็กแต่ละสูตร

 

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี แบ่งออกเป็น 3สูตร ซึ่งแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสารอาหารและโภชนาการตามช่วงวัยดังนี้ 

 

นมผงเด็กสูตร 1 สำหรับทารกวัยแรกเกิด – 1 ปี

 

นมผงเด็กสูตร 1 เป็นสูตรที่มีปริมาณโปรตีนต่ำที่สุด จึงเหมาะกับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เป็นสูตรที่มีการดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะกับทารก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ และมีสัดส่วนของไขมันที่มากกว่า ซึ่งเหมาะกับความต้องการของเด็กในวัยนี้ และยังเหมาะสมต่อระบบการย่อยและการดูดซึมของร่างกายที่กำลังพัฒนาของเด็กอีกด้วย

 

นมผงเด็กสูตร 2 สำหรับเด็กวัย 6 เดือน – 3 ปี

 

• นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี (นมผงเด็กสูตร 2) นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (นมผงเด็กสูตร 2) เป็นนมผงเด็กที่ เหมาะสำหรับเด็กที่อายุ 6 เดือนถึง 3 ปี
• นมผงเด็กสูตร 2 มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นจากนมผงเด็กสูตร 1 โดยอาจมีสัดส่วนของโปรตีนเคซีนที่ย่อยยากเพิ่มขึ้น แคลเซียมและฟอสฟอรัส โซเดียม ก็เพิ่มขึ้นจากนมผงเด็กสูตร 1 ในกรณีที่เดิมทานนมผงเด็กสูตร 1 อยู่
• หลังจากลูกอายุ 6 เดือน จะต้องรีบเปลี่ยนเป็นนมผงเด็กสูตร 2 หรือไม่? ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในช่วงอายุ 6-12 เดือนนั้น สามารถจะใช้นมผงเด็กสูตร 1 หรือ 2 ก็ได้ แม้ว่านมผงเด็กสูตร 1 จะมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่า แต่เนื่องจากทารกในวัยนี้สมควรได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมซึ่งมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพออยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทานนมที่มีโปรตีนสูงมากแต่อย่างใด 

 

นมผงเด็กสูตร 3 สำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

 

• นมผงเด็กสูตร 3 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี และทุกคนในครอบครัว
• นมผงเด็กสูตร 3 มีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมที่ใกล้เคียงกับนมวัว เพื่อให้ลูกและทุกคนในครอบครัวได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอตามวัย และมีการเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง เสริมสร้างกระดูกให้เเข็งแรง เพื่อให้เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการที่สมวัย 

การดื่มนมผงยังเป็นทางเลือกที่ดีในแง่สารอาหารเมื่อเทียบกับนมกล่องยูเอชที หากคุณแม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกดื่มนมกล่องยูเอชที ก็ควรอ่านฉลากเพื่อศึกษาสารอาหาร และอาจเลือกนมกล่องยูเอชที ที่มีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารได้ครบถ้วน 

 

นมผงสูตร 3 สำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป
 

นมผงสูตรพิเศษ

 

ในกรณีที่เด็กบางคนมีอาการของบางโรค หรือภาวะเหล่านี้ ควรปรึกษากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสูตรนมผงเด็กสูตรเฉพาะ

• มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้
• ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ เด็กคลอดก่อนกำหนด
• เด็กที่มีภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ

เนื่องจากภูมิคุ้มกันของเด็กแรกเกิด - 3 ปี ยังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ให้ช้าลง เพื่อให้ลูกน้อยพร้อมเรียนรู้สู่โลกกว้าง คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลในเรื่องโภชนาการและสารอาหารต่างๆ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ลูกได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย และพร้อมสำหรับการเรียนรู้