MyFeed Personalized Content
เตรียมพร้อมตั้งครรภ์
บทความ
Add this post to favorites

สอนวิธีนับวันไข่ตก เพิ่มโอกาสทองของการมีลูก

โอกาสที่คนเราจะมีลูกหรือโอกาสที่อสุจิจะเข้าผสมกับไข่นั้นเกิดขึ้นได้เพียงช่วงเวลาไม่กี่วันของแต่ละเดือน ช่วงวันดังกล่าวของเดือนคือ วันตกไข่หรือ วันไข่ตก นั่นเอง

1นาที อ่าน มิ.ย. 27, 2018

“วันไข่ตก” เป็นวันที่ไข่เพียง 1 ใบจะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่ และมีอายุเพื่อรออสุจิเข้ามาผสมเพียง 6-24 ชั่วโมงเท่านั้น หากอสุจิมีอายุ 24 - 48 ชั่วโมงจะไม่สามารถเข้าผสมกับไข่ได้ในช่วงเวลานี้ก็เท่ากับว่า คุณแม่ต้องพลาดโอกาสการได้ตั้งครรภ์ในเดือนนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

 

“วันตกไข่” โอกาสทองของการมีลูก

 

ดังนั้นการคาดการณ์ “วันตกไข่” ที่แม่นยำ และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่เหมาะสมจึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกน้อยมาชื่นใจได้ตามกลไกธรรมชาติ

 

สอนวิธีนับวันไข่ตก เพิ่มโอกาสในการมีลูก

 

ผู้หญิงส่วนใหญ่มีรอบเดือนเฉลี่ย 28 วันและมีไข่ตกในวันที่ 14 (นับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1) หากต้องการคาดการณ์วันตกไข่ ว่าที่คุณแม่ควรเตรียมพร้อมจดบันทึกวันที่มีประจำเดือนวันแรกในแต่ละเดือน เพื่อทราบระยะห่างของการมีรอบเดือนแต่ละรอบ จากนั้นจึงนำมาคำนวณนับวันตกไข่ และกำหนดช่วงวันในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ตัวอสุจิมีโอกาสพบกับไข่ และมีโอกาสเกิดการปฏิสนธิได้สำเร็จ เช่น

1. จดบันทึกวันที่มีประจำเดือนวันแรกย้อนหลัง 3-6 เดือน เช่น 31 พฤษภาคม/ 28 มิถุนายน/ 28 กรกฎาคม และ 23 สิงหาคม เป็นต้น จากนั้นให้นำระยะห่างระหว่างรอบเดือนมาหาค่าเฉลี่ยของรอบเดือนได้เป็น (29+31+27วัน) ÷ 3 = 29 วัน
2. คำนวณวันตกไข่ของรอบเดือนตัวเอง โดยทั่วไปไข่จะตกวันที่ 14 ของรอบเดือน (นับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรก) นั่นคือ 29-14 = 15 ได้วันตกไข่เป็นวันที่ 15 ของรอบเดือน
3. คาดการณ์นับวันตกไข่ของรอบเดือนถัดไป โดยนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งล่าสุดไป 15 วัน (23 ส.ค. + 15 วัน) ได้วันที่ 6 กันยายน เป็นวันตกไข่
4. กำหนดช่วงวันในการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 24-48 ชั่วโมงหลังจากที่หลั่งออกมา ดังนั้นช่วงวันที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้อสุจิได้มีโอกาสเจอกับไข่จึงสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงก่อนไข่ตก 3 วันจนถึงช่วงหลังไข่ตก 3 วัน นั่นคือ วันที่ 3 - 9 กันยายน โดยควรมีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันในช่วง 7 วันนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อสุจิสามารถผสมกับไข่ได้แม่นยำที่สุด

วิธีนี้จะได้ผลดีหากประจำเดือนมาสม่ำเสมอ แต่หากรอบเดือนห่างกันมาก เช่น รอบเดือนที่สั้นที่สุดคือ 15 วัน ส่วนรอบเดือนที่ยาวที่สุดคือ 34 วัน ให้คำนวณโดยการนำวันที่ไข่ตกทั่วไป (วันที่ 14 ของรอบเดือน) มาลบออก และมีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันในช่วงดังกล่าวของรอบเดือน จากตัวอย่างช่วงวันในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมคือระหว่างวันที่ 1 – 20 ของรอบเดือน

 

“วันตกไข่” โอกาสทองของการมีลูก

 

เคล็ดลับนับวันไข่ตก จากการสังเกตสัญญาณร่างกาย

 

นอกจากการคาดการณ์วันตกไข่จากการนับวันที่มีรอบเดือนแล้ว สามารถสังเกตุการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อคาดการณ์วันตกไข่ได้ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกาย โดยปกติเมื่อใกล้ถึงวันตกไข่อุณหภูมิร่างกายจะลดลงเล็กน้อย และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อไข่ตกไปแล้ว (ประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส) ว่าที่คุณแม่จึงสามารถใช้วิธีนี้ในการคาดการณ์วันตกไข่ได้ โดยวัดอุณหภูมิร่างกายในช่วงเวลาเดียวกันทุกเช้าหลังตื่นนอน ก่อนทำกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 2-3 รอบเดือน จากนั้นเราก็จะทราบรูปแบบการเพิ่มขึ้น/ ลดลงของอุณหภูมิของร่างกายและสามารถคาดการณ์วันตกไข่ได้
2. มีมูกที่ปากมดลูก การเปลี่ยนแปลงของลักษณะและปริมาณมูกบริเวณปากมดลูกเกิดขึ้นตามระดับของฮอร์โมนโดยเฉพาะเอสโตรเจน ก่อนวันไข่ตกว่าที่คุณแม่จะมีความรู้สึกชื้นและลื่นที่บริเวณปากมดลูก หากตรวจดูด้วยตนเองจะพบมูกปริมาณมาก มีลักษณะใสและลื่นคล้ายไข่ขาวดิบ สามารถถูกดึงยืดได้ยาวประมาณ 6 ซม. ซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อรอวันตกไข่ในอีก 1-2 วัน
3. อาการทางร่างกายอื่นๆ เช่น ปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่ง คัดตึงหน้าอก ท้องอืด อารมณ์แปรปรวน รับกลิ่นรสได้ไว ผู้หญิงแต่ละคนมีอาการเหล่านี้มากน้อยแตกต่างกัน หรืออาจไม่มีเลยก็ได้
นอกจากนี้ ว่าที่คุณแม่อาจใช้ชุดตรวจการตกไข่ (LH ovulation test) ซึ่งใช้หลักการการตรวจหาฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH) ในปัสสาวะ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะก่อนตกไข่

การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณพ่อและคุณแม่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรทำใจให้สบาย ไม่เครียด ใส่ใจรอบประจำเดือนเพื่อคาดการณ์วันตกไข่ที่แม่ยำ รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน โดยเฉพาะสารอาหารสำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการตั้งครรภ์เจ้าตัวน้อยที่จะเกิดขึ้นในครรภ์ของคุณแม่นะคะ

 

อ้างอิงข้อมูล: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์” / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “วิธีการนับวันไข่ตก” / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “วิธีการนับวันไข่ตก” / โรงพยาบาลวิภาวดี 2016 “มาฝึกดูวันไข่ตกกันเถอะ”/ https://www.parent24.com/Fertility / พบแพทย์ “ไข่ตก สาระสุขภาพที่ผู้หญิงควรรู้”