MyFeed Personalized Content

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมรายการ

 1. ชื่อรายการ: “นมตราหมี x คาร์เนชัน อร่อยง่าย ได้ลุ้นโชค”
 2. ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  1. นมยูเอชที ตราหมี โพรเท็กซ์ชัน รสจืด ขนาด 180 มล.
  2. นมยูเอชที ตราหมี เอ็กซ์เปิร์ท รสจืด ขนาด 180 มล.
  3. นมยูเอชที ตราหมี โพรเท็กซ์ชัน ผสมน้ำผึ้งแท้ ขนาด 180 มล.
  4. นมยูเอชที ตราคาร์เนชัน สมาร์ทโก ขนาด 180 มล.
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้แก่ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชทีที่ร่วมรายการ ตามข้อ 2. มูลค่าทุก40 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 4. ช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซื้อที่หน้าร้าน 7-Eleven หรือ 7-Eleven all online หรือ CJ ทุกสาขาซึ่งได้รับจากอีเมล  หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application) ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 5. ขั้นตอนการร่วมสนุกมีดังต่อไปนี้
 • ผู้ร่วมรายการต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Official Account : Mommy Bear Club โดยกรอกเบอร์โทรเพื่อรับ OTP 
 • ลงทะเบียนด้วย ชื่อ นามสกุล อีเมล และวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน และกดยอมรับเงื่อนไขกิจกรรม
 • สำหรับช่องทางการซื้อที่หน้าร้านให้ผู้ร่วมรายการถ่ายภาพใบเสร็จและอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จจากร้านค้าร่วมรายการพร้อมกรอกรหัสใบเสร็จ และกรอกรหัสสาขา (เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าหน้าร้านจาก 7-Eleven)
 • สำหรับช่องทางการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ 7-Eleven all online ให้ผู้ร่วมรายการอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จจากร้านค้าร่วมรายการพร้อมกรอกรหัสใบเสร็จ
 • ผู้ร่วมรายการสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในวันถัดไป
 • จับรางวัลวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สถานที่ บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด 15/3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 42-2  แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10510
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Facebook : Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub) และ Facebook : Carnation Smartgo (https://www.facebook.com/CarnationSmartgo
  โดยผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ส่งมาร่วมรายการหรือถ่ายภาพใบเสร็จที่มีรหัสตรงกับผลการจับรางวัลไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วย
 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00 น. - 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.

 2. วันที่ที่อยู่ในใบเสร็จจะต้องอยู่ในระยะเวลาร่วมกิจกรรมเท่านั้น  (8 มิถุนายน 2565 -  31 กรกฎาคม 2565)

 3. รายการของรางวัล ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) จำนวน 6 เครื่อง มูลค่ารางวัลละ 5,990 บาท
 • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 0.5 สลึง จำนวน 10 เส้น มูลค่ารางวัลละ 4,300 บาท
 • รางวัลที่ 3 นมยูเอชที ตราหมี โพรเท็กซ์ชัน หรือตราหมี เอ็กซ์เปิร์ท 1 ลัง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 452 บาท
 • รางวัลที่ 4 นมยูเอชที ตราคาร์เนชัน สมาร์ทโก 1 ลัง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 339 บาท

จำนวนของรางวัลทั้งหมดในรายการ 76 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 102,670 บาท

 1. สำหรับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ผู้โชคดีต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด 15/3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 42-2  แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10510 หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การรับของรางวัลในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้และไม่มีการติดต่อกลับภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

 2. สำหรับรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 ทางบริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับที่อยู่การจัดส่งครบถ้วนจากผู้ที่ได้รับรางวัล

 3. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นการเข้าร่วมรับข้อมูลข่าวสารของ Mommy Bear Club

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล:

 1. ผู้โชคดีต้องมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและต้องมีหลักฐานในการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1และที่ 2 ต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (กรณีมอบหมายอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 13 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัลมาแสดง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาและใบเสร็จร้านค้าที่ใช้ในการร่วมรายการ พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัสที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง  สำหรับการรับรางวัล บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดีให้ทราบโดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ที่บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด กำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไปหากรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 2. บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสท้ายใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติมาจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกันโดยจะประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (ตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์ 08x-123-xxxx) ของผู้โชคดีที่ Facebook: Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub/) และ Facebook : Carnation Smartgo (https://www.facebook.com/CarnationSmartgo)
 3. หลังเสร็จสิ้นการจับรางวัล บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 จะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ใช้ส่ง หรือรูปถ่ายใบเสร็จ
 5. เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถตรวจสอบรหัสได้
 6. หากต้นฉบับใบเสร็จ หรือภาพถ่ายใบเสร็จที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลงมีรอยแก้ไขใดๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ในการขอรับรางวัล
 7.  สำหรับรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 บริษัทเวล ออแกไนซ์ จำกัด จะแจ้งผู้โชคดีผ่านSMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
  โดยให้ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์และกรอกที่อยู่จัดส่งของรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub/) และ Facebook : Carnation Smartgo (https://www.facebook.com/CarnationSmartgo)
 8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้

 9. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ

 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ท.ป.101/2544

 11. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 13. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ที่จะสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

 14. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 15. ศึกษารายละเอียดการร่วมสนุกเพิ่มเติมที่ Facebook : Mommy Bear Club (https://www.facebook.com/mommybearclub/)

 16. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้โชคดี เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้โชคดี

 17. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

 18. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 19. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต

 20. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

 21. ผู้ร่วมรายการ ได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

 22. คำตัดสินของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 189/2565
2. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
3. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mommybearclub/ หรือ Facebook : Carnation Smartgo (https://www.facebook.com/CarnationSmartgo)