MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ
Add this post to favorites

“สำรวจ” “เลียนแบบ”

เล่นสนุกต่อยอดจินตนาการลูกน้อย เพื่อช่วยให้เขาได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ และสามารถต่อยอดเป็นการแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

1นาที อ่าน ก.พ. 14, 2018

“สำรวจ” “เลียนแบบ”

 

“สำรวจ” “เลียนแบบ” เล่นสนุกต่อยอดจินตนาการลูกน้อย
เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนนั้น มักจะมีความสงสัย และกระตือรือร้นกับการเรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว เขามักจะใช้ "การสำรวจ" ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น จับสิ่งของกลิ้งไปมา ลองฟังเสียง ดม หรือถอดออกมาดู เพื่อสำรวจว่ามันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร การเล่นลักษณะนี้จะช่วยให้เขาได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ และสามารถต่อยอดเป็นการแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ นอกจาก “การสำรวจ” แล้วเด็กในวัยนี้มักจะมีพฤติกรรมการเล่น “เลียนแบบ” คนหรือสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่น เลียนแบบคุณแม่ตอนทำอาหาร เลียนแบบคุณพ่อตอนทำงาน ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูเขาอยู่ห่างๆ แล้วลูกน้อยของคุณแม่ชอบเล่นแบบไหนกันบ้าง มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ