Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nankid Optipro HA 3

แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3 แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3 แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3
 • แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3
 • แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3
 • แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3
 • แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3

แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3

มีเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วน ด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่

*แนนคิด สุพรีมา 3 ได้ยกเลิกการนำเข้าแล้ว ​สามารถใช้ แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3 แทนเพื่อความต่อเนื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์

เวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วน

จากกระบวนการตัดโปรตีนด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่

ผ่านเทคนิคที่เปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนให้มี ขนาดเล็กลงผ่าน 2 ขั้นตอน

1 . การผ่านความร้อน
ส่งผลให้โครงสร้างโปรตีนเปลี่ยนไปจากเดิม
2 . การย่อยด้วยเอนไซม์
เอนไซม์ตัดโมเลกุลของโปรตีนแบบเฉพาะเจาะจง

แนนคิด ออพติโปร เอชเอ 3 มีทั้งหมด 3 ขนาด

เคล็ดลับดูแลลูกน้อยวัยเตาะแตะ

รู้หรือไม่ว่า 
                                      โปรตีนสำคัญมากต่อลูกน้อย!

รู้หรือไม่ว่า
โปรตีนสำคัญมากต่อลูกน้อย!

ว่าแต่ทำไม “โปรตีน” จึงมีความสำคัญมาก ต่อลูกน้อย นั่นเพราะโปรตีนพบได้ในอาหาร หลากหลายเมนู ทั้งยังช่วยเสริมสร้าง สุขภาพและพัฒนาการที่ดีของลูกในอนาคต

ภูมิแพ้ในเด็ก
                                      ป้องกันด้วยโปรตีนที่

ภูมิแพ้ในเด็ก ป้องกันด้วยโปรตีนที่ ผ่านการย่อยบางส่วนในนมแม่

คุณแม่ยุคใหม่ควรทำความเข้าใจถึง 3 ข้อเท็จจริง ของโรคภูมิแพ้ในเด็ก เพื่อให้คุณปกป้องและ ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในทารก ได้อย่างเหมาะสม

Allergic
                                      ภูมิแพ้ใกล้ตัวที่ควรเช็ค 
                                      ให้ชัวร์ก่อนมีลูก

Allergic ภูมิแพ้ใกล้ตัวที่ควรเช็ค
ให้ชัวร์ก่อนมีลูก

“Allergic March” ไม่ได้หมายถึงโรคภูมิแพ้ที่เกิด ขึ้นกับลูกน้อยช่วงเดือนมีนาคมและไม่เกี่ยวกับเดือน ไหนๆ ของปี ว่าแต่ทำไมต้องมีชื่อเดือนต่อท้ายทั้งที่ ภูมิแพ้ชนิดนี้ส่งผลตลอดชีวิตลูกน้อยเลยทีเดียว