Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

นมผงคาร์เนชัน สูตร 1+

Carnation รสจืด ลูกศรก่อนหน้า ลูกศรถัดไป
 • Carnation รสจืด
 • Carnation รสจืด
 • Carnation รสจืด
 • Carnation รสจืด

นมผงคาร์เนชัน สูตร 1+

ประโยชน์แยะ ประหยัดเยอะ

ผลิตภัณฑ์นมผงสูตรผสมใยอาหาร
นมผงคาร์เนชันสูตร 1+ รสจืด

 • แคลเซียมสูง
 • มีดีเอชเอ (5 มก.) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • โอเมก้า 3 , 6 , 9 (โอเมก้า 3 : 115 มก.) ,
  (โอเมก้า 6 : 972 มก.) ,
  (โอเมก้า 9 : 1,804 มก.) และ ทอรีน (12 มก.) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
 • ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ
 • ประหยัด ราคาคุ้มค่า
 • สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

มี 3 รสชาติ

นมผงคาร์เนชัน สูตร1+ รสจืด

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
รสจืด

นมผงคาร์เนชัน สูตร1+ กลิ่นวานิลลา

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
กลิ่นวานิลลา

นมผงคาร์เนชัน
สูตร 1+
รสน้ำผึ้ง

ได้รับการรับรองสัญลักษณ์
“ทางเลือกสุขภาพ”

ไม่เติมน้ำตาลทราย รสหวาน มาจากน้ำตาลในนม

ไม่เติมน้ำตาลทราย รสหวาน มาจากน้ำตาลในนม และน้ำผึ้ง

เพื่อให้ทุกการเติบโต ของลูกน้อยมีความหมาย

สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
สารอาหารในนมผงตราหมีโพรเท็กซ์ชัน
icon rose

เคล็ดลับดูแลลูกน้อยวัยเตาะแตะ

icon next 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูง และวิธี
                            ทำให้ลูกสูงได้เต็มที่

อยากให้ลูกสูง กับ 5 ปัจจัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกสูง

อยากให้ลูกสูง เติบโตสมวัย พ่อแม่ช่วยได้ เพียงรู้จักและเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง เพื่อให้ลูกแข็งแรงพร้อมเรียนรู้

icon next พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
                            ของเด็กวัยเตาะแตะ

พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง
ของเด็กวัยเตาะแตะ

ควรส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย และสมองของลูกตั้งแต่อายุน้อยๆ เช่น การให้ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกาย และการอ่านหนังสือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

icon next การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
                            ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ให้ลูกน้อยวัยเตาะแตะ

เด็กในช่วงวัยนี้เป็นโอกาสทองสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา ทักษะการเคลื่อนไหว และเรียนรู้โลก ที่สดใสรอบๆ ตัวลูกน้อย