Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
แชร์สิ่งนี้ เครื่องมือ
X

ลูกน้อยของคุณมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

How it works

ลูกน้อยของคุณมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว! ในขวบปีแรก ทารกจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด และมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น 50 %! ทารกแต่ละคนจะมีอัตราการเจริญเติบโตของเขาเอง ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงควรชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูงของลูกทุกเดือนในช่วง  3 ขวบปีแรก การติดตามพัฒนาการของลูกน้อยด้วยโปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตของเราจะช่วยให้คุณแม่สะดวกยิ่งขึ้น

( * ) This fields are required

Tool Reviews