MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ
Add this post to favorites

พัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูงของลูกน้อย

หากอยากรู้ว่า ลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยหรือไม่? กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงจะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพ และยังช่วยให้คุณสามารถติดตามพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วย

1นาที อ่าน ก.ค. 3, 2017

ติดตามดูพัฒนาการลูกน้อย

 

กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงเป็นตัวเลขชี้วัดสุขภาพของลูกน้อย ในช่วง 2 – 3 เดือนแรก ลูกจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเมื่ออายุครบ 12 เดือน อัตราการเติบโตจะช้าลง สัดส่วนของความสูงและน้ำหนักจะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าลูกน้อยมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตหรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงลูกน้อยทุกวัน แค่เพียงเดือนละครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอก็เพียงพอแล้ว หากบรรดาลูกน้อยของเพื่อน ๆ ดูเหมือนจะตัวโตกว่าหรือตัวเล็กว่าลูกน้อยของคุณ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเด็กแต่ละคนล้วนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไป

 

กราฟแสดงการเจริญเติบโต