MyFeed Personalized Content
พัฒนาการลูก 0-36 เดือน
บทความ
Add this post to favorites

พัฒนาการของวัยนั่งได้ 6 เดือนขึ้นไป

ช่วงเวลาแห่งการเติบโตของลูกน้อยวัยนั่งได้ช่างรวดเร็ว และมหัศจรรย์ พัฒนาการที่เด่นชัดตอนนี้คือ เขาสามารถนั่งได้เองโดยไม่ต้องพิงอะไรแล้ว

1นาที อ่าน ก.พ. 13, 2018

พัฒนาการของวัยนั่งได้ 6 เดือนขึ้นไป

 

พัฒนาการตามวัยของวัยนั่งได้

 

เด็กวัยนั่งได้จะเริ่มกลัวคนแปลกหน้า และรู้สึกผูกพันธ์กับคนที่เลี้ยงดูเป็นประจำ เริ่มชูมือเพื่อเรียกร้องให้อุ้ม อาจทำเสียงพยางค์เดียว เช่น จ๊ะ ป๊ะ หม่ำ และสามารถหันหาเสียงเรียกได้ถูกต้อง และนั่งทรงตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้มือยัน

 

วิธีการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการอย่างสมวัย

 

ขณะพบปะผู้อื่น หรือคนแปลกหน้า คุณแม่ควรอุ้มลูกน้อยวัยนั่งได้ไว้ให้ลูกรู้สึกอุ่นใจ และให้เวลาลูกทำความคุ้นเคยเสียก่อน เพื่อให้เขาเริ่มชิน เพื่อพัฒนาการด้านภาษาของเขา ควรพูดถึงสิ่งที่ลูกให้ความสนใจ เช่น หม่ำๆ อ้ำๆ แล้วควรเรียกชื่อลูกทุกครั้ง และในเวลาว่างควรอ่านหนังสือออกเสียง พร้อมชี้ภาพประกอบให้เขาได้เริ่มจดจำ

ช่วยฝึกพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวให้กับลูก ด้วยการอุ้มเขาในท่านั่ง พร้อมถือของเล่นหรือผ้าที่มีสีสดใสให้อยู่ระดับสายตา ปล่อยของเล่นตกลงบ้าง เลื่อนไปทางซ้าย ขวาบ้าง เพื่อกระตุ้นให้ลูกมองตาม ให้ลูกได้หยิบของเล่นขนาดพอดีมือ สามารถหยิบจับได้ถนัด แล้วปล่อยให้ลูกนั่งเล่น โดยพ่อแม่ต้องดูแลอยู่ใกล้ๆ ก็จะช่วยฝึกให้นั่งได้มั่นคงขึ้น